WordCrex is een multiplayer woordspel met het gelijke kansen principe. Alle spelers spelen met dezelfde zeven letter, dus geluk hebben met “makkelijkere” letters is geen factor meer. Elke beurt wordt je uitgedaagd om zoveel mogelijk punten te scoren met de letters die je tot je beschikking hebt. Het speelbord bestaat uit 225 vakjes. Sommigen zijn gekleurd en zorgen voor een vermenigvuldiging voor de waarde van een letter of een woord. Je krijgt punten door met letters een of meerdere geldige woorden te vormen. De punten van de letters worden opgeteld. Door gebruik te maken van de multipliers (gekleurde vakjes) is het mogelijk om extra punten te krijgen.

Multipliers

2L De waarde van de letter op dit vakje wordt vermenigvuldigd met 2
4L De waarde van de letter op dit vakje wordt vermenigvuldigd met 4
6L De waarde van de letter op dit vakje wordt vermenigvuldigd met 6
3W De waarde van het woord met een letter op dit vakje wordt vermenigvuldigd met 3
4W De waarde van het woord met een letter op dit vakje wordt vermenigvuldigd met 4

Als een nieuw gelegd woord meer dan een multiplier bevat wordt eerst de letter vermenigvuldigd en daarna wordt het woord vermenigvuldigd.

Je kunt 100 punten verdienen wanneer je in een beurt alle zeven letters gebruikt voor een geldig woord.

In de eerste beurt moet er een letter gelegd worden in het middelste vakje van het bord. Het middelste vakje staat voor 3W.

Elke volgende beurt moeten letters aansluiten aan bestaande letters op het bord. Letters mogen zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.

Ieder speler krijgt de punten van zijn of haar eigen beurt, maar alleen het woord met de hoogste score wordt toegevoegd aan het gezamenlijke speelbord. Wanneer spelers dezelfde score hebben wordt het woord dat het snelst gelegd is toegevoegd aan het speelbord. De (eventueel) overgebleven letters van de speler met het winnende woord worden aangevuld tot zeven. Alle spelers spelen verder met diezelfde zeven letters, etc.

Het spel eindigt wanneer alle letters in het spel gebruikt zijn of wanneer alle spelers passen en er minder dan zeven letters over zijn. Een speler kan verliezen door op te geven of door niet op tijd een woord te leggen in de afgesproken tijd (turn time). In een multiplayer game kunnen de andere spelers dan gewoon verder spelen.

De speler met het hoogst aantal punten wint het spel!