(Press the flag above for your translations).

WordCrex er et multiplayer ordspill med den unike fair game prinsipp. Alle spillere spille med det samme settet med syv bokstaver så være heldig å få de riktige bokstavene for å spille er ikke en faktor lenger. Hver tur du blir utfordret til å danne ord med dine syv bokstaver for å få mest mulig poeng. Spillebrettet består av 225 ruter. Noen av dem er farget og representerer ulike multiplikatorer for ord eller bokstaver. Du tjener poeng ved å plassere bokstaver på brettet for å opprette én eller flere tilstøtende ord. Verdien av bokstavene som brukes er lagt opp. Du kan få enda flere poeng ved å plassere bokstaver på multiplikatorer.

Multiplikatorer.

2L Verdien av brevet er lagt på denne plassen er multiplisert med to.

4L Verdien av brevet er lagt på denne plassen er multiplisert med fire.

6L Verdien av brevet er lagt på denne plassen er multiplisert med 6.

3W Verdien av ordet med en bokstav som er lagt inn på denne plassen er multiplisert med tre.

4 Verdien av ordet med en bokstav som er lagt inn på denne plassen er multiplisert med fire.

Hvis ett ord dekker mer enn en firkant med en multiplikator, multipliserer verdien tilsvarende.

En 100 poeng bonus belønnes når en spiller bruker alle syv bokstavene i en sving.

Ved første sving, må en av bokstavene være på midten av brettet, som også teller som en 3W multiplikator.

Hver neste sving nye ord plassert på brettet må koble til et brev som allerede er plassert på brettet. Ord kan plasseres horisontalt eller vertikalt.

Hver spiller får poeng av hans egne ord, men bare ordet av spilleren med høyest poengsum er plassert på brettet. Når spillere har samme poengsum i en sving raskest spilt ordet vil bli plassert på bordet. De resterende bokstavene i spilleren med den vinnende ord vil bli supplert til syv. Alle spillere fortsetter å spille ny tur med disse bokstavene.

Spillet slutter når alle bokstavene i spillet spilles eller når spillerne har til å passere når det er mindre enn sju fliser igjen. Også i en to-spiller spill når en spiller trekker seg under et spill eller overgår turn gang han eller hun mister dette spillet, i et flerspillerspill de andre spillerne kan spille på.

Spilleren med høyest totalscore vinner spillet!

Merk: Tekst oversettelse med hjelp fra Google.